List of Homoeopathy College

SNo College Name Approval College Type
1 राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ Government Homoeopathy
2 राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, प्रयागराज Government Homoeopathy
3 प0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर Government Homoeopathy
4 राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद Government Homoeopathy
5 राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर Government Homoeopathy
6 राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अयोध्या Government Homoeopathy
7 राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ Government Homoeopathy
8 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर Government Homoeopathy
9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलीगढ़ Government Homoeopathy

SNo College Name Approval College Type
1 बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गौतमबुध्द नगर नोयडा Private Homoeopathy
2 नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आगरा Private Homoeopathy